პოლიტიკა
18.04.2021 / 20:42
შემოთავაზებულ წინადადებას მხარს ვუჭერთ - ჯაფარიძე