იმ პირებს, რომელთაც ვაქცინაცია სრულად ექნებათ ჩატარებული, შეღავათები დაუწესდებათ