რომელი სამი პარამეტრი იქნება გათვალისწინებული ე.წ. მწვანე პასპორტში