2021 წელს აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება