ლოქდაუნის შემოსაღებად დღეს ქვეყანაში ყველანაირი საფუძველი არსებობს