,,ციფრულ სერტიფიკატებს“ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა მხარი დაუჭირეს