,,მოვუწოდებთ პანსიონთან დაკავშირებულ ყველა პირს, იხელმძღვანელონ მხოლოდ ბავშვების ინტერესებით“ _ ეროვნულ უმცირესობათას საბჭო