ეკონომიკა
10.06.2021 / 23:11
2022 წელს ცესკო 30.7 მილიონი, ხოლო სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 17.589 მილიონი ლარით დაფინანსდება