პოლიტიკა
11.06.2021 / 18:08
ნატო-მ საქართველო და უკრაინა წევრ ქვეყნებს შორის უნდა მიიღოს - კონდოლიზა რაისი