ქვიშის ქარიშხალი ჩინეთში, რომელმაც ქალაქი მთლიანად შთანთქა