ყველა ასეთ ფაქტზე თბილისის მერიას ჰქონდა, აქვს და მომავალშიც ექნება რეაგირება - კალაძე ქალაქში გაკრულ პლაკატებზე