წლიური ინფლაციის დონემ 11.9 პროცენტი შეადგინა - საქსტატი