ვითარება გელათში - 800 კვ.მ-ის გადახურვა მთლიანად მოსახსნელია