მოსახლეობის 51%-ის აზრით, საქართველოში დემოკრატია არ არის