პარტნიორი ქვეყნის ან ორგანიზაციის დროშის დაზიანებისთვის პირი 1000 ლარით დაჯარიმდება