სიტკბოების მიღებისთვის გამოყენებული იქნას ერთჯერადი ჭიქები – საპატრიარქოს განკარგულება