ქართველი უფლისწული, რომელსაც იოჰან შტრაუსმა პოლკა მიუძღვნა