შეიქმნა აპლიკაცია, რომელიც მოქალაქის კოვიდ-სტატუსს დაადგენს