ხერხი სჯობია ღონესა - ქართველი „შაითან-კაპიტნის“ ისტორია