მასწავლებლები და მოსწავლეები შეღავათიანი ინტერნეტ პაკეტით წელსაც ისარგებლებენ