ვინც ამას აკეთებს, ვეტყვი, რომ მაგარი უგუნურია - საპატრიარქოს ადვოკატი