კაცობრიობის ყველაზე სასტიკი და უცნაური ექსპერიმენტები