პოზიტივი
15.09.2021 / 18:50
ბევრი მკვლევარის აზრით, სიტყვა ,,ღვინო“ მთელ მსოფლიოში ქართულიდან გავრცელდა