სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ ფარული მიყურადება ჯერ შსს–ის ქვედანაყოფმა დაიწყო