ბოლო ათი წელში არქტიკული ყინულის დონე 13%-ით შემცირდა