საქართველო თავს ბედნიერად უნდა გრძნობდეს, რადგან ასეთი პრეზიდენტი ჰყავს – იასკო