ახალი სტიქიური უბედურება საქართველოში - მეცნიერებს საგანგებო კვლევების ჩატარება სურთ