არქტიკის რეგიონში ზაფხულის ზღვის ყინული 2100 წლისთვის შესაძლოა მთლიანად გალღვეს _ რა დაადგინეს მეცნიერებმა