ადამიანების ზოოპარკის ბნელი და სამარცხვინო ისტორია, რომელიც ევროპაში მხოლოდ მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში დასრულდა