„მწვანე პასპორტის“ რეგულაციის დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი სანქციები გაიწერება