საუკეთესო ციხე მსოფლიოში, სადაც პატიმრები "შვებულებით" სარგებლობენ