“მწვანე პასპორტის” სისტემა შესაძლოა ტრანსპორტშიც ამოქმედდეს