რა განსხვავებაა მწვანე სტატუსის დამდგენ ორ აპლიკაციას შორის