პოზიტივი
02.12.2021 / 21:50
"თამბლერა", "რებელა", "ჰიპსტერა", "სოულმეითი"... - რას ნიშნავს ეს თინეიჯერული ტერმინები