გიორგი რეხვიაშვილი: ,,ეს მშენებლობა საფრთხეს უქმნის სამეზობლოდ არსებულ კორპუსებს“