როცა მათ რამის ეშინიათ, ორ ფეხზე დგებიან და წინა თათებს მაღლა სწევენ, რათა უფრო დიდები და ,,საშიშები“ გამოჩნდნენ