პირველი კვარტლის ბოლოს ინფლაცია შემცირებას დაიწყებს - ფინანსთა მინისტრი