ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს შემდეგი სახის შეზღუდვები - გზების დეპარტამენტი