რას დაუფინანსებს 18 წლამდე ასაკის პირებს სახელმწიფო - 2022 წლის ჯანდაცვის პროგრამა დამტკიცდა