შესაძლებელია თუ არა კორონავირუსით მესამედ ინფიცირება