როგორ აღნიშნავენ ბზობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში