,,ციფრული მწვანე სერტიფიკატი“ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება იქნება