fb სტატუსი
03.05.2022 / 14:14
,,ანალოგიურ ხოცვა ჟლეტას რაც უკრაინაში ხდება, ვხედავ დღე-დღეზე რუსეთშიც და სამწუხაროდ უარესსაც“ _ ექსტრასენსი ალექსანდრე ბილიხოძე