სასწავლო პროცესი შესაძლოა გახანგრძლივდეს - რა გეგმა აქვს განათლების სამინისტროს პანდემიით გამოწვეული დანაკარგის ასანაზღაურებლად