ომის დაწყების დღიდან რუსებმა 26 900 ჯარისკაცი დაკარგეს