იაპონიის უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსულ ნავთობზე უარს ამბობს