ლენდ ლიზის პროგრამის ფარგლებში ამერიკამ უკრაინაში იარაღის გაგზავნა დაიწყო