ბრიტანეთში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის 10% ხორცს არ ჭამს