დაწყებით სკოლაში თავდასხმისას 21 ადამიანი გარდაიცვალა, მათგან 19 ბავშვია