,,2022 წელი იქნება იარების მოშუშების, ძალის მოკრების, სოლიდარობის, გაერთიანების“ - თბილისი პრაიდის კვირეული ბრუნდება